WS SPZOZ
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540012251-N-2020 z dnia 22-01-2020 r.
Nowa Sól:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503077-N-2020
Data: 15/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
WS SPZOZ , Krajowy numer identyfikacyjny 97077473300000, ul. Chałubińskiego   7, 67-100  Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. (68)3882285, e-mail a.flis@szpital-nowasol.pl, faks (68)3871281.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip1.szpital-nowasol.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data:2020-01-24, godzina 10;00
W ogłoszeniu powinno być: Data:2020-01-30, godzina 10;00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych